SHOWREEL

Estfilmi Showreel

Ülevaade meie tehtud töödest.


Baltic Workboats

Uut lootsi kaatrit tutvustav reklaamklipp.


Vaba kui tuul

International Horse Show reklaamklipp.


Suur Pauk

3D animatsioon Äksi Jääaja Keskuse ekspositsiooni.

Tööohutus- ja õppefilmid

Nende filmide abil on võimalik ennetada tööõnnetusi ning seeläbi tõsta turvalisust. Viimastel aastatel on nõudlus tööohutusfilmide vastu järjest kasvanud. Tööohutusfilmi näol on tegemist filmiga, mis on mõeldud eelkõige ettevõttesiseseks kasutamiseks uutele töötajatele, koostööpartneritele, ettevõtte külastajatele jms.

Tööohutusfilmi abil saab teavitada erinevatest ohtudest ettevõtte territooriumil, anda teavet kehtivatest reeglitest (nt. millist turvavarustust kanda, kus võib liikuda, parkida jne) ja ohtudest, mida ettevõtte territooriumil ei tohi teha. Tööohutusfilmi saab näidata ettevõtte külastajatele enne territoorimile sisenemist, samuti sissepääsuväravas ekraanidel, lisaks uutele töötajatele koolitustel jne.

Meie suurimaks kliendiks antud valdkonnas on AS Eesti Energia. Valminud on tööohutusfilmid AS Eesti Energia Ölitööstusest, AS Eesti Energia Elektrijaamadest, AS Eesti Energia Tehnoloogiatööstusest ja AS Eesti Energia Kaevandustest. Hetkel on töös AS Vopak E.O.S. tööohutusfilm.

 

eesti-energia
Eesti Energia Estonia kaevandus